Wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze

Przechowywanie kodów źródłowych w systemach kontroli wersji takich jak kiedyś popularny CVS czy obecnie bardzo często używany GIT, ułatwia zarządzanie kodem aplikacji, przywracanie zmian czy też współprace wielu programistów modyfikujących kod jednego systemu. W niektórych sytuacjach jak np. projekty open-source wykorzystywane są dostępne w Internecie platformy takie jakie GitHub czy też Bitbucket, którzy pozwalają na wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze. Czasami przed rozpoczęciem prac na projektem i wyboru rozwiązania do kontroli wersji, warto wziąć pod uwagę kilka czynników przedstawionych poniżej. Czytaj dalej „Wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze”