Wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze

Przechowywanie kodów źródłowych w systemach kontroli wersji takich jak kiedyś popularny CVS czy obecnie bardzo często używany GIT, ułatwia zarządzanie kodem aplikacji, przywracanie zmian czy też współprace wielu programistów modyfikujących kod jednego systemu. W niektórych sytuacjach jak np. projekty open-source wykorzystywane są dostępne w Internecie platformy takie jakie GitHub czy też Bitbucket, którzy pozwalają na wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze. Czasami przed rozpoczęciem prac na projektem i wyboru rozwiązania do kontroli wersji, warto wziąć pod uwagę kilka czynników przedstawionych poniżej.

Porównanie serwisu GitHub i Bitbucket

GitHub Bitbucket
Zalety – niezwykle popularna i często wykorzystywana platforma (zwłaszcza w projektach open-source)

– liczba osób uczestniczących w projekcie w ramach jednego repozytorium jest nieograniczona

– dla konta bezpłatnego możliwe jest tworzenie prywatnych repozytoriów

– liczba prywatnych repozytoriów jest nieograniczona

Wady – dla konta bezpłatnego można tworzyć jedynie publiczne, dostępne dla każdego repozytoria

– dla płatnych kont liczba prywantych repozytoriów jest ograniczona w zależności od planu (więcej informacji w cenniku GitHub)

– rzadziej niż GitHub wykorzystywane miejsce do przechowywania publicznych repozytoriów kodu źródłowego

– dla bezpłatnego konta liczba osób uczestniczących w projekcie w ramach jednego repozytorium jest ograniczona do 5 użytkowników (więcej informacji w cenniku Bitbucket)

Podsumowanie

W zależności od potrzeb, liczby prywatnych repozytoriów oraz liczby programistów rozwijających kod w ramach jednego repozytorium należy podjąć decyzję czy i z jakiego serwisu warto skorzystać. Być może dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie prywatnych repozytoriów na bezpłatnym koncie w Bitbucket, natomiast publicznych na darmowych koncie w GitHub ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.