MongoDB – najważniejsze polecenia CRUD

Popularność baz NoSQL w ostatnim czasie wzrosła. Jedną z najbardziej popularnych i coraz częściej stosowanych jest baza MongoDB. Rozpoczynając pracę z każdą z baz NoSQL trzeba nie tylko zmienić sposób myślenia o bazach danych, lecz również nauczyć się innych reguł i zasad formułowania zapytań dla operacji CRUD (ang. create, read, update and delete), czyli tworzenia, odczytywania, aktualizacji i usuwania danych. Poniżej przedstawię kilka najważniejszych poleceń. Więcej o operacjach CRUD można znaleźć w oficjalnej dokumentacji MongoDBCzytaj dalej „MongoDB – najważniejsze polecenia CRUD”

MEAN stack – MongoDB, Express, Angularjs Node.js

Nowoczesne aplikacje internetowe budowane w oparciu o sprawdzone technologie coraz częściej wykorzystują tzw. stos MEAN – MongoDB, Express, Angularjs Node.js – zestaw różnych technologi, które łączy jeden język programowania JavaScript (a dokładniej – ECMAScript 🙂 ). Dlaczego warto budować aplikacje w oparciu o stos MEAN ? Do czego służą poszczególne komponenty ?  Czytaj dalej „MEAN stack – MongoDB, Express, Angularjs Node.js”