GIT – zmiana autora dla wielu commit’ów

Jeśli omyłkowo zapisaliście zmiany w GIT z nieprawidłowymi ustawieniami autora, to istnieje prosty sposób na ich zmianę nie tylko lokalnie, ale również na zdalnym repozytorium. Poniżej przykład 2 komend, za pomocą których wszystkie commit’y po 40e8b607d395f1a8a8f9711fd3aa3d7f04361ac1 będą mieć innego autora:

git rebase -i 40e8b607d395f1a8a8f9711fd3aa3d7f04361ac1 -x "git commit --amend --author='Sebastian Czech <sebaczech@gmail.com>'"

git push --force origin master

Git commit – jak dobrze napisać komunikat ?

W trakcie stypendium i programu Nanodegree w specjalności Mobile Web Specialist jeden z modułów kursu dotyczył kontroli systemu wersji Git i komunikatów umieszczanych przy kolejnych wersjach oprogramowania. Zbiór zaleceń trenerów można znaleźć na Udacity Git Style Guide. Poniżej przedstawię kilka z nich, które wykorzystuje na co dzień. Czytaj dalej „Git commit – jak dobrze napisać komunikat ?”

Wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze

Przechowywanie kodów źródłowych w systemach kontroli wersji takich jak kiedyś popularny CVS czy obecnie bardzo często używany GIT, ułatwia zarządzanie kodem aplikacji, przywracanie zmian czy też współprace wielu programistów modyfikujących kod jednego systemu. W niektórych sytuacjach jak np. projekty open-source wykorzystywane są dostępne w Internecie platformy takie jakie GitHub czy też Bitbucket, którzy pozwalają na wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze. Czasami przed rozpoczęciem prac na projektem i wyboru rozwiązania do kontroli wersji, warto wziąć pod uwagę kilka czynników przedstawionych poniżej. Czytaj dalej „Wersjonowanie kodu źródłowego w chmurze”

System kontroli wersji GIT – najważniejsze polecenia

System kontroli wersji GIT stworzony w 2005 roku przez Linus’a Torvalds’a swoją dużą popularność zyskał przede wszystkim ze względu na prostotę w użyciu. Rozwiązanie sprawdza się w dużych projektach, umożliwia komunikacje z serwerem GIT za pomocą takich protokołów jak HTTP(S) czy SSH, a także zezwala na prace off-line (zmiany mogą być później wymienione między lokalnym a zdalnym repozytorium). W codziennej pracy z GIT przydaje się kilkanaście komend zebranych w poniższej tabeli. Czytaj dalej „System kontroli wersji GIT – najważniejsze polecenia”