Przykład aplikacji ToDo z użyciem wzorca architektonicznego MV*

Implementowanie aplikacji z użyciem nowoczesnego i sprawdzonego wzorca architektonicznego MVC (ang. model-view-controller), MVP (ang.model-view-presenter) czy MVVM (ang. model-view-viewmodel) umożliwia oddzielenie danych (modelu) od informacji prezentowanych użytkownikowi (widoku) i przeniesienie logiki do dedykowanych obiektów (kontrolerów czy prezenterów w zależności od wybranego wzorca architektonicznego). Dla uproszczenia czasem zamiast rozróżniać poszczególne wzorce używa się skrótu MV*, co zastosuje również w poniższym artykule. Czytaj dalej „Przykład aplikacji ToDo z użyciem wzorca architektonicznego MV*”