Polityka prywatności aplikacji mobilnej RecoAlarm

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej RecoAlarm.

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

2.1.zdjęcia wykonane przez użytkownika, na podstawie których aplikacja rozpoznaje tekst i przygotowuje propozycję alarmu.

2.2. informacje z jakim kontem Google i z jakim kalendarzem są synchronizowane przypomnienia.

3. Nie ma żadnej komunikacja między aplikacją mobilną a innymi systemami poza komunikacją z kontem Google i wybranym kalendarzem.

4. Aplikacja RecoAlarm może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

5.1. informacji o koncie Google i jego kalendarzy celem synchronizacji przypomnień z wybranym kalendarzem Google,

5.2. aparatu fotograficznego na potrzeby wykonywania zdjęć na celem tworzenia przypomnień,

5.3. karty SD / pamięci telefonu celem zapisywana wykonywanych zdjęć.

6. Aplikacja mobilna nie przechowuje danych osobowych, które mogłyby umożliwić innym osobom identyfikację użytkownika aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

8. Zastrzegam sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej na http://sebastianczech.com/polityka-prywatnosci-aplikacji-mobilnej-recoalarm.

9. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod adresem mailowym: sebaczech@gmail.com.