Testowanie aplikacji

Budowanie aplikacji w dowolnej technologii z wykorzystaniem techniki TDD (ang. test driven development), czyli w skrócie rozwijania kodu poprzez pisanie niedziałających testów, doprowadzenie kodu, by testy działały i aplikacja realizowała daną funkcję, a następnie refaktorowanie kodu aplikacji oraz testów, pozwala implementować rozwiązania posiadające mniej błędów. Jakich narzędzi i bibliotek warto użyć do testowania ? Czytaj dalej „Testowanie aplikacji”

Testy funkcjonalne w Selenium

Budowanie aplikacje przy wykorzystaniu TDD (ang. Test Drivent Development) staje się nie tyle coraz popularniejsze, co wygodne (zwłaszcza przy dużych projektach), bowiem pozwala wyeliminować wiele błędów, które pojawiłyby się przy pominięciu tworzenia testów jednostkowych i funkcjonalnych budowanych aplikacji. Książka, które niezwykle ciekawie przedstawia proces TDD w praktyce jest Test-Driven Development with Python, w której na przykładzie języka Python oraz framework’a Django autor pokazał jak tworzyć testy jednostkowe oraz testy funkcjonalne w Selenium. Czytaj dalej „Testy funkcjonalne w Selenium”