Przydatne narzędzia dla programisty Androida

Budując aplikacje mobilnie na platformę Android warto niektóre czynności zautomatyzować, zwiększyć wydajność pracy oraz jakość rozwijanego kodu źródłowego wykorzystując nowoczesne IDE. Na podstawie własnych doświadczeń, a także opiini innych osób w internecie, dokonałem krótkiego przeglądu dostępnych rozwiązań. Wybrane narzędzia dla programisty Androida przypisałem do kilku kategorii w zależności od ich zastosowania. Czytaj dalej „Przydatne narzędzia dla programisty Androida”