Framework Django – pierwsze kroki – cz. 2

W poście Framework Django – pierwsze kroki przedstawiłem w jaki sposób utworzyć projekt w Django, jak dodać prosty widok, jak skonfigurować podstawowy routing oraz jak przygotować bazę danych. W poniższym poście skupię się przede wszystkim na rozbudowie widoków, za pomocą których użytkownik będzie mieć możliwość interakcji z budowaną aplikacją. Czytaj dalej „Framework Django – pierwsze kroki – cz. 2”

Framework Django – pierwsze kroki

Jednym z najpopularniejszych i często wykorzystywanych w budowie aplikacji internetowych bibliotek jest framework Django. W internecie dostępnych jest wiele tutoriali wprowadzających do samego języka Python, jak i samego framework’u. W poniższym poście, który stanowi 1 część cyklu postów na temat Django, chciałbym w krótki sposób przedstawić najważniejsze z kroków wprowadzających osoby początkujące. Czytaj dalej „Framework Django – pierwsze kroki”

Testy funkcjonalne w Selenium

Budowanie aplikacje przy wykorzystaniu TDD (ang. Test Drivent Development) staje się nie tyle coraz popularniejsze, co wygodne (zwłaszcza przy dużych projektach), bowiem pozwala wyeliminować wiele błędów, które pojawiłyby się przy pominięciu tworzenia testów jednostkowych i funkcjonalnych budowanych aplikacji. Książka, które niezwykle ciekawie przedstawia proces TDD w praktyce jest Test-Driven Development with Python, w której na przykładzie języka Python oraz framework’a Django autor pokazał jak tworzyć testy jednostkowe oraz testy funkcjonalne w Selenium. Czytaj dalej „Testy funkcjonalne w Selenium”