.bashrc – informacja w konsoli o statusie repozytorium i nazwie gałęzi

Jakiś czas temu przedstawiałem w jaki sposób dostosować sobie bash prompt – dzisiaj przedstawiam bardziej rozbudowaną wersję pokazującą nazwę gałęzi w GIT.

git_color () {
if git rev-parse --git-dir > /dev/null 2>&1; then
if ! git status | grep "nothing to commit" > /dev/null 2>&1; then
echo -e "\033[0;31m"
return 0
fi
fi
echo -e "\033[0;37m"
}
battery_status () {
status=pmset -g batt | grep InternalBattery | awk '{ print $3 }' | awk -F\; '{print $1}'
echo $status
}
disk_status () {
status=df -h | grep /dev/disk1s1 | grep -v com.apple.TimeMachine | awk '{ print $4}'
echo $status
}
git_branch() {
git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^]/d' -e 's/ (.*)/(\1) /'
}
DISK_COLOUR="\033[1;36m"
BATTERY_COLOUR="\033[1;33m"
DIR_COLOUR="\033[1;32m"
RESET_COLOUR="\033[0m"
BRANCH_COLOUR="\033[1;35m"
export PS1="[$BATTERY_COLOUR]\$(battery_status) [$DISK_COLOUR]\$(disk_status)[$RESET_COLOUR] [$DIR_COLOUR]\W[$RESET_COLOUR] [$BRANCH_COLOUR]\$(git_branch)[$RESET_COLOUR][\$(git_color)]•[$RESET_COLOUR] "
Bash prompt po modyfikacji w pliku ~/.bashrc


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.