Bash prompt – krótki, kolorowy i zawierający przydatne dane

Terminal jest jednym z najczęściej używanych narzędzi przez programistów czy administratorów. Ciekawie skonfigurowany, zawierający przydatne informacje i ładnie się prezentujący bash prompt może ułatwić pracę. Poniżej przedstawię używaną przez mnie konfigurację prompta, który wyświetla informacje o baterii, wolnej przestrzeni na dysku i statusie repozytorium. 

Konfiguracja w pliku ./bashrc:

git_color () {
 if git rev-parse --git-dir > /dev/null 2>&1; then
 if ! git status | grep "nothing to commit" > /dev/null 2>&1; then
 echo -e "\033[0;31m"
 return 0
 fi
 fi
 echo -e "\033[0;37m"
}

battery_status () {
 status=`pmset -g batt | grep InternalBattery | awk '{ print $3 }' | awk -F\; '{print $1}'`
 echo $status
}

disk_status () {
 status=`df -h | grep /dev/disk1s1 | awk '{ print $4}'`
 echo $status
}

DISK_COLOUR="\033[1;36m"
BATTERY_COLOUR="\033[1;33m"
DIR_COLOUR="\033[1;32m"
RESET_COLOUR="\033[0m"

export PS1="\[$BATTERY_COLOUR\]\$(battery_status) \[$DISK_COLOUR\]\$(disk_status)\[$RESET_COLOUR\] \[$DIR_COLOUR\]\W\[$RESET_COLOUR\] \[\$(git_color)\]•\[$RESET_COLOUR\] "

Wygląd bash prompt:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.