K3S – „mały, lekki” Kuberntes

K3S jest wyjątkowo małą i lekką wersją Kubernetes, którą można zainstalować nawet na Raspberry Pi 4. Spośród sprawdzonych przeze mnie innych rozwiązań takich jak minikube oraz kubespray, to k3s wydaje się najłatwiejszy w instalacji.

Architektura rozwiązania

Architektura K3S (źródło: https://k3s.io)
Architektura K3S (źródło: https://k3s.io)

Instalacja 

Do zainstalowania k3s wystarczy 1 polecenie:

curl -sfL https://get.k3s.io | sh

Po instalacji

[seba@homelab ~]$ sudo systemctl status k3s
k3s.service - Lightweight Kubernetes
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/k3s.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Sat 2020-01-11 12:17:30 CET; 41min ago
       Docs: https://k3s.io
    Process: 405 ExecStartPre=/sbin/modprobe br_netfilter (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 407 ExecStartPre=/sbin/modprobe overlay (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 410 (k3s-server)
      Tasks: 80
     Memory: 712.0M
     CGroup: /system.slice/k3s.service
             ├─ 410 /usr/local/bin/k3s server
             ├─ 737 containerd -c /var/lib/rancher/k3s/agent/etc/containerd/config.toml -a /run/k3s/containerd/containerd.sock --state /run/k3s/containerd --root /var/lib/rancher/k3s/agent/containerd
             ├─1322 /var/lib/rancher/k3s/data/4cfa2251faf52b23038d5e3f7f522a7d6e997d454addc5be415db7608bd57b38/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace k8s.io -id 179fe7f60db1ccbedd4bde228e7f8faf7aae2911f6e241407>
             ├─1325 /var/lib/rancher/k3s/data/4cfa2251faf52b23038d5e3f7f522a7d6e997d454addc5be415db7608bd57b38/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace k8s.io -id bd7a03339357c187009e539b6ffcbb7dca3f33c5b838357dd>
             ├─1333 /var/lib/rancher/k3s/data/4cfa2251faf52b23038d5e3f7f522a7d6e997d454addc5be415db7608bd57b38/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace k8s.io -id 8b33daac531739a6075e9bbf679b78b790b4527e55f783636>
             ├─1334 /var/lib/rancher/k3s/data/4cfa2251faf52b23038d5e3f7f522a7d6e997d454addc5be415db7608bd57b38/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace k8s.io -id 6c806d274fca717a9e04a751312c94789c5db2a33228ec546>
             ├─1406 /pause
             ├─1414 /pause
             ├─1421 /pause
             ├─1428 /pause
             ├─2841 local-path-provisioner start --config /etc/config/config.json
             ├─2954 /metrics-server
             └─3181 /coredns -conf /etc/coredns/Corefile

[seba@homelab ~]$ sudo kubectl get node
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
homelab Ready master 5d14h v1.16.3-k3s.2

Dostęp zdalny do klastra

W przypadku chęci uzyskania dostępu zdalnego, konieczne będzie wykorzystanie konfiguracji dla kubectl z pliku /etc/rancher/k3s/k3s.yaml

Inne ciekawe materiały

Na temat k3s można znaleźć informacje również np. na blogu kaluzny.io.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.