Serwer Redis – szybki start

Serwer Redis przechowujący struktury danych może być używany jako baza danych czy też cache. W Redis można przechowywać nie tylko wartoście tekstowe, lecz również bardziej złożonej struktury jak listy czy zbiory danych. Poniżej przedstawię jak szybko zainstalować serwer Redis w systemie OS X, a także kilka podstawowych poleceń. Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji

Instalacja serwera Redis oraz klienta CLI

bash-3.2$ brew install redis
==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles/redis-3.2.0.el_capitan.bottle.tar.gz
######################################################################## 100,0%
==> Pouring redis-3.2.0.el_capitan.bottle.tar.gz
==> Caveats
To have launchd start redis now and restart at login:
brew services start redis
Or, if you don't want/need a background service you can just run:
redis-server /usr/local/etc/redis.conf
==> Summary
🍺 /usr/local/Cellar/redis/3.2.0: 10 files, 1.7M

Uruchomienie serwera Redis

MacBook-Pro-Sebastian:~ seba$ redis-server 
1096:C 14 Aug 13:18:33.830 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
1096:M 14 Aug 13:18:33.831 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 256).
        _._                         
      _.-``__ ''-._                       
   _.-``  `. `_. ''-._      Redis 3.2.0 (00000000/0) 64 bit
 .-`` .-```. ```\/  _.,_ ''-._                  
 (  '   ,    .-` | `,  )   Running in standalone mode
 |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|   Port: 6379
 |  `-._  `._  /   _.-'  |   PID: 1096
 `-._  `-._ `-./ _.-'  _.-'                  
 |`-._`-._  `-.__.-'  _.-'_.-'|                 
 |  `-._`-._    _.-'_.-'  |      http://redis.io    
 `-._  `-._`-.__.-'_.-'  _.-'                  
 |`-._`-._  `-.__.-'  _.-'_.-'|                 
 |  `-._`-._    _.-'_.-'  |                 
 `-._  `-._`-.__.-'_.-'  _.-'                  
   `-._  `-.__.-'  _.-'                    
     `-._    _.-'                      
       `-.__.-'                        

1096:M 14 Aug 13:18:33.835 # Server started, Redis version 3.2.0
1096:M 14 Aug 13:18:33.836 * The server is now ready to accept connections on port 6379

Połączenie klienta CLI do serwera Redis

bash-3.2$ redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG

Zapis i odczyt wartości parametru przechowywanego w Redis

127.0.0.1:6379> get mykey
(nil)
127.0.0.1:6379> set mykey somevalue
OK
127.0.0.1:6379> get mykey
"somevalue"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.