Aplikacje internetowe w Meteor.js

Aplikacje internetowe w Meteor.js implementowane są w JavaScript, zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Baza danych MongoDB przechowuje dokumenty, które przedstawić możemy w notacji JSON (ang. JavaScript Object Notation). Wykorzystując jeden język programowania oraz szereg modułów i pakietów dla Meteor.js można budować nowoczesne aplikacje internetowe, co postaram się od podstaw przedstawić.

Instalacja Meteor.js na systemach Linux / OSX sprowadza się do wykonania polecenia:

curl https://install.meteor.com/ | sh

W przyszłości pobraną wersję Meteor.js można zaktaulizować za pomocą polecenia:

meteor update

natomiast wersje obecnie zainstalowaną można sprawdzić za pomocą:

meteor version

W celu utworzenia pierwszej aplikacji, należy wykorzystać komendę:

meteor create my_first_app

gdzie create my_first_app jest nazwą aplikacji. Po jej utworzeniu należy przejść do katalogu aplikacji i ją uruchomić:

cd my_first_app
meteor

Wygenerowany szablon kodu aplikacji w Meteor.js wykorzystuję domyślnie kilka pakietów, które można wyświetlić za pomocą:

meteor list

Dodatkowe pakiety można wyszukiwać za pomocą:

meteor search twbs

gdzie twbs odnosi się do Bootstrap.

Instalacja pakietu jest równie prosta jak wcześniejsze operacje:

meteor add twbs:bootstrap

Z jakich pakietów oprócz Bootstrap warto skorzystać ? Poniżej lista najczęściej wykorzystywanych przeze mnie pakietów:

meteor add jquery
meteor add accounts-ui
meteor add accounts-ui-unstyled
meteor add accounts-ui-bootstrap-3
meteor add accounts-password
meteor add session
meteor add iron:router
meteor add momentjs:moment
meteor add acemtp:meta-extractor
meteor add mattimo:emoticons

Każdą aplikację, którą zamierzamy produkcyjnie udostępnić, należy zabezpieczyć wykorzystując wskazówki w poradniku Meteor’a. Najważniejsze 2 rzeczy, które koniecznie trzeba wykonać, to usunięcie 2 pakietów:

meteor remove insecure
meteor remove autopublish

Aplikacje w Meteor.js wykorzystują do przechowywania danych bazę MongoDB, do której dostęp z poziomu shell’a można uzyskać za pomocą:

meteor mongo

W celu usunięcia wszystkich zapisanych w MongoDB danych można samodzielnie usuwać dane z kolekcji albo posłużyć się 1 poleceniem:

meteor reset

Podsumowanie

Budowanie aplikacji w Meteor.js jest szybkie i efektywne, a liczba dostępnych pakietów umożliwia skrócenie czasu implementacji z uwagi na istniejące już rozwiązania wielu problemów, dzięki czemu programowanie z użyciem tego framework’a z pewnością pozwoli dostarczyć nowe rozwiązania w krótkim czasie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.