System kontroli wersji GIT – najważniejsze polecenia

System kontroli wersji GIT stworzony w 2005 roku przez Linus’a Torvalds’a swoją dużą popularność zyskał przede wszystkim ze względu na prostotę w użyciu. Rozwiązanie sprawdza się w dużych projektach, umożliwia komunikacje z serwerem GIT za pomocą takich protokołów jak HTTP(S) czy SSH, a także zezwala na prace off-line (zmiany mogą być później wymienione między lokalnym a zdalnym repozytorium). W codziennej pracy z GIT przydaje się kilkanaście komend zebranych w poniższej tabeli.

git clone URL sklonowanie repozytorium
git fetch  ściągniecie zmian ze zdalnego repozytorium
git pull  ściągniecie zmian i aktualizacja lokalnego brach
git init  inicjacja git’a w bieżącym folderze
git add PLIK  dodanie pliku do indeksu (w przypadku zastosowania zamiast nazwy pliku „.” dodane zostaną wszystkie pliki w folderze bieżącym i jego podfolderach)
git remote add NAZWA_REMOTE UZYTKOWNIK@IP:/ZASOB dodanie zdalnego zasobu NAZWA_REMOTE na maszynie o adresie IP z UZYTKOWNIKIEM, na której /ZASOB został przygotowany do umieszczenia plików
git commit -m "KOMUNIKAT Z KOMENTARZEM"  zapisanie zmian z komunikatem jak w poleceniu
git merge NAZWA_BRANCH scalenie zmian aktualnego branch z branch’em o NAZWA_BRANCH
git push NAZWA_REMOTE NAZWA_BRANCH wysłanie zapisanych zmian do zdalnego repozytorium
git branch  lista lokalnych branch’y
git branch NAZWA_BRANCH utworzenie nowego branch o wskazanej nazwie
git checkout NAZWA_BRANCH przełączenie się na branch o określonej nazwie
git status  wyświetlenie statusu repozytorium z listą zmodyfikowanych plików
git diff pokazanie różnic między ostanim commit a bieżącym stanem
git show pokazanie ostatniego commit
git log pokazanie historii wszystkich commit
git log --stat dokładna historia wszystkich commit wraz ze statystykami i informacją o zmienianych i usuwanych plikach
git reset --hard przywrócenie wszystkich plików do stanu z ostatniego commit
git revert ID przywrócenie plików do commit oznaczonego identyfikatorem ID

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.