OpenStack CLI – podstawowe komendy

Oprócz webowego interfejsu komponentu Horizon, wiele czynności można wykonać za pomocą CLI OpenStack’a. W tym celu należy w GUI komponentu Horizon wybrać w menu Project -> Computer -> Access & Security, a następnie pobrać plik RC za pomocą Download OpenStack RC File v3:

Po pobraniu pliku należy po wykonaniu komendy source podać hasło do konta używanego w GUI:

stack@openstack:~$ source admin-openrc.sh 
Please enter your OpenStack Password: 

Po poprawnym uwierzytelnieniu można wykonać polecenia np. dla podanych poniżej komponentów Nova czy Glance:

stack@openstack:~$ nova image-list
+--------------------------------------+---------------------------------+--------+--------+
| ID                  | Name              | Status | Server |
+--------------------------------------+---------------------------------+--------+--------+
| 948cd588-42a5-4636-a2c6-69ccd6296616 | cirros-0.3.4-x86_64-uec     | ACTIVE |    |
| 2646f6ea-4b40-48ac-853d-d3f8475d164c | cirros-0.3.4-x86_64-uec-kernel | ACTIVE |    |
| 96b8a4c5-dbbf-4f95-a5d5-217ecf5262f6 | cirros-0.3.4-x86_64-uec-ramdisk | ACTIVE |    |
+--------------------------------------+---------------------------------+--------+--------+
stack@openstack:~$ glance image-list
+--------------------------------------+---------------------------------+
| ID                  | Name              |
+--------------------------------------+---------------------------------+
| 948cd588-42a5-4636-a2c6-69ccd6296616 | cirros-0.3.4-x86_64-uec     |
| 2646f6ea-4b40-48ac-853d-d3f8475d164c | cirros-0.3.4-x86_64-uec-kernel |
| 96b8a4c5-dbbf-4f95-a5d5-217ecf5262f6 | cirros-0.3.4-x86_64-uec-ramdisk |
+--------------------------------------+---------------------------------+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.