OpenStack na maszynie wirtualnej

Jeśli zastanawiacie się nad rozpoczęciem swojej przygodę z Openstack, to zdecydowanie najlepszym podejściem jest przygotowanie maszyny wirtualnej z wybraną dystrybucją Linux’a oraz zainstalowanie na niej oprogramowania dostępnego na openstack.org. W tym celu należy:

  • Pobrać ISO dystrybucji Linux’a np. Ubuntu 14.04.
  • Zainstalować maszynę wirtualną np. na Virtual Box. W przypadku Virtual Box zainstalować oprogramowanie dostępne po wybraniu Insert guest additions CD image.
  • Pobrać repozytorium DevStack:
# git clone https://git.openstack.org/openstack-dev/devstack
  • Utworzyć konto stack:
# devstack/tools/create-stack-user.sh; su stack
  • Przygotować konfigurację minimalną:
# cd devstack
# touch local.conf
# vi local.conf
[[local|localrc]]
 ADMIN_PASSWORD=qwe123
 DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
 RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
 SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
  • Uruchomić instalator:
# ./stack.sh
........................
........................
........................
========================DevStack Components Timed
========================run_process - 41 secs
apt-get-update - 8 secs
pip_install - 571 secs
restart_apache_server - 11 secs
wait_for_service - 14 secs
git_timed - 202 secs
apt-get - 179 secs

This is your host IP address: 192.168.1.100
This is your host IPv6 address: ::1
Horizon is now available at http://192.168.1.100/dashboard
Keystone is serving at http://192.168.1.100:5000/
The default users are: admin and demo
The password: qwe123
2016-03-19 11:17:44.984 | stack.sh completed in 1477 seconds.
  • Uruchomić Dashboard:
http://192.168.1.100/dashboard

Po zakończeniu pracy w celu zatrzymania OpenStack należy wykonać komendy:

# ./unstack.sh 
# ./clean.sh 

Po zamknięciu maszyny wirtualnej, a następnie jej ponownym uruchomieniu w celu rozpoczęcia pracy z Openstack należy po zalogowaniu się na użytkownika stack uruchomić środowisko za pomocą komend:

# sudo su - stack
[sudo] password for user: 
# cd /opt/stack/devstack/
# ./stack.sh 
........................
........................
........................
========================
DevStack Components Timed
========================

run_process - 40 secs
apt-get-update - 11 secs
pip_install - 100 secs
restart_apache_server - 9 secs
wait_for_service - 16 secs
apt-get - 11 secs

This is your host IP address: 192.168.1.101
This is your host IPv6 address: ::1
Horizon is now available at http://192.168.1.101/dashboard
Keystone is serving at http://192.168.1.101:5000/
The default users are: admin and demo
The password: qwe123
2016-03-28 10:39:54.409 | stack.sh completed in 2078 seconds.

Po zalogowaniu do Dashboard mamy dostęp do podstawowych opcji systemu, w tym definicji projektów, użytkowników, grup, a także obrazów systemów dla maszyn wirtualnych. Domyślny interfejs użytkownika wraz z domyślnymi ustawieniami przedstawiono w galerii z zrzutami ekranu z maszyny wirtualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.