Twelve-Factor App – 12 zasad rozwoju aplikacji

Współcześnie rozwój aplikacji internetowych czy mobilnych to nie tylko sam proces kodowania, lecz szereg aspektów związanych z programowaniem takich jak zarządzanie kodem źródłowym, testowanie, wdrażanie czy monitorowanie. W ciekawym sposób powyższe zagadnienia zostały opisane w dokumencie Twelve-Factor App, w którym zebrano 12 zasad rozwoju aplikacji. Poniżej krótko opiszę każdy z wymienionych aspektów.  Czytaj dalej „Twelve-Factor App – 12 zasad rozwoju aplikacji”