Aplikacje internetowe w Meteor.js

Aplikacje internetowe w Meteor.js implementowane są w JavaScript, zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Baza danych MongoDB przechowuje dokumenty, które przedstawić możemy w notacji JSON (ang. JavaScript Object Notation). Wykorzystując jeden język programowania oraz szereg modułów i pakietów dla Meteor.js można budować nowoczesne aplikacje internetowe, co postaram się od podstaw przedstawić. Czytaj dalej „Aplikacje internetowe w Meteor.js”