O mnie

Pracuję obecnie jako architekt sieci i usług i jestem odpowiedzialny za rozwój platformy AAA, wdrażanie nowych rozwiązań do zarządzania zasobami w sieci (np. adresami IP, serwisami, VLAN’ami) oraz automatycznej konfiguracji urządzeń sieciowych. W swojej pracy dążę do tego, by konfigurację czy infrastrukturę traktować jako kod, staram się manualne i powtarzalne procesy automatyzować, by na końcu można było mówić o ciągłym wdrażaniu zmian. Ponadto jestem zainteresowany architekturą E2E dla systemów IT & Network, a także nowych technologii takich jak Docker czy Kubernetes. Rozwijam swoje umiejętności korzystając z takich platform jak Udacity czy Coursera. Więcej informacji o mnie można znaleźć na: