O mnie

Profil

inżynier sieciowy odpowiedzialny za rozwój platform AAA oraz wdrażania nowych rozwiązań w sieci, pasjonat rozwiązań mobilnych na platformy Android oraz iOS.

Osiągnięcia

 • Aplikacje w Google Play:
  • „Odkrywca” – gra edukacyjna, której celem jest wskazanie na mapie miejsc w Beskidzie Niskim i Sądeckim, dla których wyświetlane są pytania oraz wskazówki (rok 2014)
  • „WebAdminTools” – narzędzie do weryfikacji map witryn zgłoszonych za pomocą Google Webmaster Tools, błędów wykrytych przez Google oraz sprawdzania prędkości witryny za pomocą Google Page Speed (rok 2015)
  • „RecoAlarm” – narzędzie umożliwiające ustawianie alarmu o treści rozpoznanej ze zdjęcia wykonanego tabletem czy smartfonem oraz zarządzanie wprowadzonymi przypomnieniami (rok 2015)
 • Kursy MOOC:
  • realizacja 6 kursów będących częścią specjalizacji „Mobile Cloud Computing with Android” (University of Maryland, Vanderbilt University) w Coursera (rok 2014-2015)
  • realizacja kursu M101J – MongoDB for Java Developers (MongoDB University) (rok 2015), M101JS – MongoDB for Node.js Developers (MongoDB University) (rok 2017)
  • realizacja kursu Developing iOS 8 Apps with Swift (Stanford) w iTunes U (rok 2015)
  • realizacja 5 kursów będących częścią specjalizacji „Openstack” w Linux Academy (rok 2016)
  • realizacja 5 kursów będących częścią specjalizacji „Responsive Website Development and Design” w Coursera (rok 2016)
  • realizacja kursu M101x – Introduction to MongoDB using the MEAN Stack (edX) (rok 2016)
  • realizacja kursu LFS151.x – Introduction to Cloud Infrastructure Technologies (edX) (rok 2016)
  • uczestnictwo w kursach Udacity Offline Web Applications oraz ES6 w ramach stypendium Google Challenge Scholarship – Mobile Web Specialist (rok 2017)
 • Projekty zagraniczne:
  • zaprojektowanie oraz wdrożenie platformy AAA dla operatora SONATEL w Senegalu (rok 2013-2014)
  • przygotowanie oraz przeprowadzenie w Dakarze szkolenia z administracji platformą AAA dla pracowników SONATEL (rok 2014)
  • zaprojektowanie oraz wdrożenie platformy AAA dla operatora OTN w Tunezji (rok 2016-2017)
 • Konkurs „Telekreator” w Orange Polska:
  • zaprojektowanie i wdrożenie systemu do zarządzania adresacją IP (wyróżnienie) (rok 2009)
  • wdrożenie pilota usługi Internet 1 Gbps FTTH (III miejsce w kategorii Innowacyjne usługi) (rok 2014)
  • wdrożenie pilota usługi RFoG Plug&Play (III miejsce w kategorii Network – technologie) (rok 2014)
  • zaprojektowanie REST API dla systemu uwierzytelniania i autoryzacji abonentów usług stacjonarnego dostępu do Internetu (I miejsce w kategorii Technologia) (rok 2017)
  • wdrożenie platformy CUA – Centrum Uwierzytelniania Abonentów (I miejsce w kategorii Transformacja, VOX populi oraz nagroda Prezesa Orange Polska) (rok 2017)
  • wdrożenie usługi – Błyskawiczny Internet w Twoim nowym M (I miejsce w kategorii Klient) (rok 2017)
  • zaprojektowanie usługi – Biznesowy Orange WiFi (II miejsce w kategorii Wartość) (rok 2017)
 • Certyfikaty:
  • CCNA (Cisco Certified Network Associate) (rok 2008)
  • CCAI (Cisco Certified Academy Instructor) (rok 2009)
  • SCSA (Sun Certified System Administrator) (rok 2010)
  • RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) (rok 2010)
 • Publikacje naukowe :
  • „DEPENDITA – narzędzie wspomagające badanie wiarygodności aplikacji rozproszonych” (Biuletyn IAiR – WAT, nr 27/2009)
  • „Metody badania wybranych usług dodanych w sieciach rozległych” (Biuletyn ISI – WAT, nr 5/2010)
 • Artykuły w czasopismach:
  • „Badanie usług sieciowych” (Hakin9, nr 11/2009):
  • „Przechwytywanie informacji w sieciach LAN” (Hakin9, nr 2/2010)
 • Konkurs „Grasz o staż:
  • „Small financial application” (aplikacja w technologii Qt) (rok 2008)
  • „Budowa sieci internetowej” (projekt budowy sieci) (rok 2008)